اخبار

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
یک‌شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۱
برگزاری جلسه شورای آموزشی
پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۱
برگزاری جلسه شورای تغذیه
دوشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
برگزاری جلسه شورای پژوهشی
سه‌شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱