شرایط خوابگاه دانشکده علوم پزشکی خمین

1. دانشکده علوم پزشکی خمین از پذیرش اتباع افغان معذور می باشد.

2.این مرکز دارای خوابگاه خودگردان می باشد.

3.آدرس خوابگاه خواهران : خمین چهارراه آیت الله سعیدی – خوابگاه دخترانه حضرت معصومه (س)

4.آدرس خوابگاه برادران: خمین – بلوارشهدای  دانشجو – ابتدای جاده الیگودرز- روبروی دانشگاه پیام نور

5.جهت رفع ابهامات با شماره تلفن 09389522581 تماس بگیرید.

6.سرویس ایاب و ذهاب برای تردد بین خوابگاه و دانشکده برقرار می باشد.